Mind Maps i historien


Mind Maps har en lang historie, der går tilbage til det tredje århundrede e.Kr. Antikkens tænkere og filosoffer brugte grafiske design til at udarbejde diagrammer over forskellige begreber, ord og ideer med forbindelse til en central tanke.

mind maps, example, education, countries

Mind Maps er en visuel metode til grafisk registrering af tanker og tilhørende ideer. Man starter med et centralt nøgleord eller begreb og omringer det med et brainstorm-lignende mylder af tanker, som på en eller anden måde har forbindelse til det centrale nøgleord. Det fantastiske ved et Mind Map er, at det er en meget fri måde at indsamle og organisere oplysninger på, som ikke er begrænset til en bestemt struktur. Forbindelseslinjer, farver og symboler forbedrer det visuelle indtryk af den fysiske afbildning og gør det lettere at huske oplysningerne.

Dette gør Mind Maps særlig velegnede til forretningsmøder og brainstorming-møder i forbindelse med gruppeprojekter. Da der ikke er nogen struktur, der skal følges, kan tankerne flyde frit. Ideer kan opstå hvor som helst, anbringes et sted i det pågældende Mind Map og systematiseres på et senere tidspunkt. Dette fremskynder processen, når der skal tænkes nyt, træffes beslutninger, løses problemer og studeres ideer. Der er ingen forkert måde at oprette eller bidrage til Mind Maps på. Alle kan deltage i Mind Mapping og føle, at deres bidrag har værdi. Ingen ideer er for store eller for små til at kunne være på et Mind Map.

This post is also available in: English, German

Related Links:  •  Mind Mapping Software •  Mind Map Software •  Mind Mapping •  Mind Mapping Software Mac •  Mind Mapping Software Online •  Mind Mapping •  Mind Mapping Free •  Mind Mapping Program •  Mind Mapping Examples •  Shared Workspace •  Mind Mapping Software Review

back to top